صنعت موتابی از قدیم‌الایام در منطقه‌ی بفروئیه میبد رواج داشته است. به عمل ریسیدن موی بز موتابی گفته می‌شود. این کار به‌وسیله دست و چرخ‌دستی صورت می‌گیرد. موتابی از خانواده ریسندگی است با این تفاوت که برای ریسندگی دستی از دوک و برای موتابی از دستگاه پیچیده‌تری استفاده می‌شود. در ریسندگی با دوک از پنبه استفاده‌شده درحالی‌که در موتابی از موی بز اکثر کاربرد این موهای تابیده‌شده که به‌عنوان تونه کار جهت بافت سیاه‌چادرهای عشایر به کار می‌رود. سنت بافت چادر از موی بز سابقه‌ای دیرینه دارد و تا به امروز بی‌هیچ تغییری ادامه یافته است.

ارسال نظر