کار بافی یکی از انواع تولید پارچه‌های دستباف سنتی است که ماده‌ی مورد مصرف آن منحصراً پنبه می‌باشد. این هنر دستی که به «کارتوفی»، «کارششوک» و «کارکرباس» معروف است. قدمت آن به‌عنوان پیشه‌ی زنان شهر تاریخی میبد به دوران تیموری بازمی‌گردد و این دستباف سنتی به‌عنوان پارچه‌ی پوشاکی برای انواع چادر زنانه، چادرشب، روانداز، روتختی، پارچه‌های لباسی، بقچه، سفره، دستمال، حوله، پلاس، کیسه حنا و غیره کاربرد دارد. طرح راه راه و چهارخانه یکی از طرح‌هایی است که بر پایه ذوق و سلیقه بافندگان ترکیب‌بندی می‌شود و از لحاظ هنری اهمیت خاصی دارد. «خانم شکن» یکی از طرح‌های خاص کار بافی است که زمینه آن به رنگ مشکی و با نقش خانه‌های ریز قرمزرنگ می‌باشد.

ارسال نظر