مجموعه کهن کاروانی میبد، دارای کارکرد تأمین رفاه کاروانیان، خدمات سفر، راهداری و نیز انجام مبادلات پستی و ارتباطی قدیم بوده است. این مجموعه در مسیر شاه‌راه باستانی ری- کرمان و پشت دروازه غربی شارستان قدیم میبد شکل‌گرفته و از گذشته‌ی دور تا ۰۵ سال پیش روزگار پررونقی داشته است. کاروانسرای فعلی که گویا بر جایگاه رباط قدیمی‌تری ساخته‌شده، ازجمله بناهای صفوی و یکی از کامل‌ترین کاروانسراهای بین‌راهی به شمار می‌رود. این کاروانسرای چهار ایوانی با آجر ساخته‌شده و به لحاظ برخورداری از فضای متنوع و جریان همیشگی آب یکی از رباط‌های کم‌نظیر منطقه بوده است.

ارسال نظر