زیلو زیراندازی ساده و بی‌تکلف، بادوام، خنک و بهداشتی است. تار و پودش از پنبه تشکیل یافته است. بی‌پیرایه است و از خلوص پر معنایی برخوردار است. ساده و باوقار است؛ زیرا تنوع رنگی محدودی دارد و آرایه ‌های آن نقش‌های ساده هندسی بیش نیست. نقوش زیلو ارتباط عمیقی با فرهنگ مردم دارد. این سادگی و صداقت هم گام و سازگار با بناها و روحیه قانع مردم کویرنشین دارد. میبد یکی از مراکز مهم تولید زیلو از گذشته تا به امروز می‌باشد و زیلوبافی میبد در سال ۰۹۳۱ با شماره ۶۴۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. میبد در تولید و گسترش این فرش، سهم بسزایی داشته است؛ چراکه از شاهکارهای موجود هنر زیلوبافی متعلق به استادکاران و بافندگان میبدی هنوز نیز وجود دارد.

ارسال نظر