تاریخچه اثر را می‌توان همزمان با جنگ جهانی دوم و نفوذ روس‌ها و انگلیسی‌ها دانست، هرچند مقصود از تأسیس چنین مجموعه‌ای به‌درستی مشخص نیست، لیکن بنا بر شواهد موجود، شاید بتوان عمده‌ترین اهداف تأسیس این پایگاه را مرکزیت در قلب کویر ایران، دور از دسترس و مخفی بودن در یک منطقه دورافتاده دانست. این منطقه در بین ساکنان محلی میبد به فرودگاه مشهور است و این موضوع تا حد زیادی می‌تواند صحت داشته باشد، زیرا از یک بیابان صاف و مسطح استفاده‌شده است. بدون شک ساخت چنین بنای عظیمی با هر هدفی که بوده است، قبل از تکمیل به علت اتمام جنگ و بازگشت انگلیسی‌ها به حال خود رهاشده است.

ارسال نظر