یخچال بزرگ میبد با قدمتی که به‌پیش از دوره قاجار می‌رسد. یکی از معدود یخچال‌های به‌جای مانده در استان یزد است. ساختار این یخچال از خشت و گل است. دیوارهای شرقی و غربی و جنوبی در زمستان سایه‌انداز سردی در محوطه شمالی یخچال فراهم می‌ساخته که در شب‌های چله با انداختن آب قنات به حوض پهناور و کم‌عمق آن و تکرار این کار در شب‌های متوالی، قطعات بزرگ یخ ساخته می‌شده و پس از شکسته شدن به مخزن یخ در زیر گنبد یخچال منتقل می‌شده است.

ارسال نظر