مدخل ورودی ندوشن شامل نه دروازه و حدود ۰۲ برج بوده که در قدیم جهت جلوگیری از ورود راهزن‌ها ساخته‌شده است. در کنار هر دروازه یک برج نگهبانی برای شناسایی قرار داشته و بر درگاه هر برج، دری سنگی بوده که برای باز و بسته کردن آن چندین نفر انسان قدرتمند اقدام می‌نموده‌اند. معروف‌ترین برج‌ها و دروازه‌های ندوشن عبارت‌اند از: برج نعمت، سنگی، حاجی جلال، دوست، حیدر سلیمانی، دروازه سالاران، برج و دروازه‌ی کرخانه و امامزاده.

ارسال نظر