هنر سفالگری در ميبد دارای طرح‌های ويژه‌ای است و از حال و هوای كوير نشأت‌گرفته است. در اصطلاح محلی به توليدات سفال «كواره» می‌گويند. سفال و سراميک ميبد با نقش‌های اصيل «خورشيد خانم» و «مرغ و ماهی» شهرت فراوان دارد. خورشيد سمبل آفتاب درخشان كوير و مرغ نماد گونه‌ای از گنجشكان نواحی كويری و ماهی كنايه از کم‌آبی اين سرزمين است. كواره‌های ساخت ميبد عبارت‌اند از: سفال ساده بی‌لعاب، سفال لعاب‌دار، اشيای كاشی و سراميک.

ارسال نظر