وجود سرچشمه ی قنات خوش آب کثنوا عنصر اصلی و اولیه شکل گیری این سامانه ی کاروانی در این نقطه بوده است. آب انبار کلار نیز درست روبروی در ورودی کاروانسرا جای گرفته و توازن معماری زیبایی به ساباط و درگاه بخشیده است. ساخت آب انبار بر اساس سنگ نوشته ی آن مربوط به قرن ۱۱ ه.ق است از ویژگی های ساختاری این آب انبار چهار بادگیر با استفاده ی سنجیده ی معمار از موقعیت زمین در ساخت مخزن و پلکان آن است به گونه ای که خستگان را تنها با طی چند پله به پاشیر آب انبار می رسیده اند.

ارسال نظر