خراطی شیوه‌ای از تولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً به‌وسیله‌ی دستگاه خراطی اشیایی نظیر وسايل ريسندگي، شعربافي، قلیان، گهواره، پایه‌ی ميز، دستگیره‌های سماور، وسايل مختلف ساخته ‌و پرداخته می‌شود. محصولات تولیدشده خراطي شامل: انواع چرخ‌های ريسندگي مثل چرخ ريسي، چرخ ماسوره وَركُني، شانه کار بافی و وسايل به‌ کار رفته در دیگر صنایع‌دستی بومی هست. اين هنر در ابعاد گسترده زندگی روزمره مردم قديم حضور مستمر داشته و از واجبات روزمره بوده است. چراکه اكثر مشاغل به‌نوعی با خراطي سركار داشته‌اند.

ارسال نظر