ساکنین شهر قدیم میبد اغلب به زراعت، باغ داری، سفالگری، سرامیک‌سازی و زیلوبافی اشتغال داشته‌اند. دادوستد در بازار شهر که در محور جنوب به شمال جریان دارد، انجام می‌شده و به دلیل قرار داشتن در محل تقاطع راه‌های بازرگانی قدیم، از رونق فراوان برخوردار بوده است. راسته‌بازار شارستان، از دروازه جنوبی آغاز می‌شده و از محله‌ی بالا به مرکز شهر در محله پایین و تا پیرامون مسجد جامع ادامه می‌یافته است. بازار علاوه بر جنب‌وجوش تجاری، پررفت‌وآمد ترین گذر ارتباطی درون‌شهری نیز محسوب می‌شده است. کارگاه‌هایی مانند نجاری، روغن‌گیری، سفالگری، آهنگری، گلیم‌بافی، کفش‌دوزی و نیز واحدهای خدماتی عرضه محصولات روزانه نیز در جریان زندگی بازار حضورداشته است.

ارسال نظر